• raptorrent.com
 •  
  Home News
  News


  ПОКАНА за участие в среща по проект „Биоелектрохимични системи за очистване на органични замърсители“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Консорциумът по проект „Биоелектрохимични системи за очистване на органични замърсители“ финансиран от ФНИ в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г., № КП-06-Н67/6, с координатор Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“, най-учтиво Ви кани да присъствате на началната среща по проекта, която ще се проведе на 23 и 24 февруари 2023 г., от 13.30 часа, в Информационния център на Единния център за иновации на БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26Б.

  Събитието се организира с подкрепата на Европейска нощ на учените (K-TRIO - 101061564) и Enterprise Europe Network – България (InnoForward - 101052626) към Единния център за иновации на БАН.

   

  УСТОЙЧИВИ ХОРИЗОНТИ: ЗАВИСИ ЛИ НАШЕТО БЪДЕЩЕ ОТ НАУКАТА?

  E-mail Print
  There are no translations available.

  На 7 февруари 2023 г. ще се проведе хибридна публична конференция на тема „ УСТОЙЧИВИ ХОРИЗОНТИ: ЗАВИСИ ЛИ НАШЕТО БЪДЕЩЕ ОТ НАУКАТА?“. Science|Business Network и световни лидери в научноизследователската и иновационна дейност ще се съберат за уникален, за да проучат дневния ред в областта на науката и технологиите за постигне на целите за устойчивост на планетата, и да намерят допирните точки, което включва:

  • - Каква е ролята на научноизследователската и иновационната дейност в преследването на Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.?
  • - Ще направи ли Хоризонт Европа осезаема промяна и как днешните кризи ще повлияят на останалата част от стратегическия му дневен ред?
  • - Съвместими ли са наистина зеленият и цифровият преход и как да се управляват потенциалните рискове и непредвидените последици от паралелното преследване и на двете?
  • - Къде ще бъдат прокарани границите между международното сътрудничество и националните интереси в области, свързани с устойчивостта, не на последно място около технологичния суверенитет?
  • - Може ли прогнозирането да помогне на вземащите решения за НИИ да се споразумеят за това какво да дадат приоритет и как да съгласуват инвестициите с дългосрочните въздействия и резултати?

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:

  График: Конференцията ще се проведе в Брюксел и онлайн на 7 февруари 2023 г. (9:00 – 17:30 CET). Регистрация за събитието е тук.

  Програма: Програмата, включително биографиите на лекторите, ще бъде достъпна онлайн до края на утрешния ден на страницата на събитието (04.02.2023 г.)

  Онлайн достъп: За да гледате конференцията на живо, ще трябва да влезете във виртуалната платформа. Имайте предвид, че въпроси ще могат да бъдат задавани само от присъстващите на място.

   

  Използване на аерокосмическите технологии за мониторинг на природни бедствия и аварии и околната среда

  E-mail Print
  There are no translations available.

  На 01 февруари 2023 г. в конферентната зала на Единния център за иновации (ЕЦИ) на БАН се проведе хибридна информационна сесия: Използване на аерокосмическите технологии за мониторинг на природни бедствия и аварии и околната среда, организирана от Центърът за национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) – БАН, съвместно с ЕЦИ – БАН. Участваха над 60 души онлайн и присъствено.

  Информационната сесия се проведе в рамките на Годишна конференция на ЦИНСО-БАН на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии”, отбелязваща 20 години от създаването на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) - БАН, поставяйки актуалните въпроси за използването на перспективни технологии, за оценка на риска, защита и устойчивост на критичната инфраструктура.

  Сесията беше открита от г-н Камен Илиев, директор на ЦИНСО, а приветсвие към участниците отправи г-н Еманюел Пажо, главен секретар на ЕARSC. Г-н Марин Пандев, директор на ЕЦИ – БАН, представи Центъра като партньор за връзката между науката и бизнеса.

  По време на сесията беше предоставена информация на българските институции (държавна администрация, публични и научни организации) за възможностите за използване на данни, получени от дистанционно наблюдение на Земята чрез практически примери за мониторинг на природни бедствия и аварии, околна среда, земеделие и др. по проект по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 - „e-shape“. Представени бяха разработените пилотни приложения, насочени към обществените предизвикателства, насърчаване предприемачеството и в подкрепа на устойчивото развитие:

  • Пилотен проект “Agro Industry”
  • Пилотен проект “GEOSS for Disasters in Urban Environment”
  • Пилотен проект “Assessing Geo-hazard vulnerability of Cities and Critical Infrastructures”

  Tяхното внедряване се координира от двете най-значимите организации по отношение на космическите дейности в Европа: EURISY и EARSC, чийто специалисти участваха в сесията.

   

  ПРЕХОДНИЯТ ПЕРИОД КЪМ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИННИЯ ПАТЕНТ НА ЕС ЗАПОЧНА ОТ НАЧАЛОТО НА 2023 Г.

  E-mail Print
  There are no translations available.

  За да подкрепи потребителите за ранно приемане на единния патент, Европейското патентно ведомство въвежда две преходни мерки, приложими към заявките за европейски патент, достигнали крайната фаза на процедурата по патентоване:

  • заявителите могат да подават заявления за единен ефект на своята патентна закрила за голяма част от територията на ЕС,
  • както и за отлагане на решението за издаване на европейски патент, с цел да се възползват от единния ефект своевременно.

  Заявителите могат да се възползват от тези възможности преди влизането в действие на системата за единен патент на ЕС, т.е. още от 1 януари 2023 г.

  Предимството на единния патент е, че той ще позволи валидиране на патентната закрила едновременно за много страни от ЕС (първоначално за 17 държави, а в последствие и за останалите, след съответните присъединяване и ратификация от тяхна страна), като алтернатива на необходимото до момента валидиране на европейския патент държава по държава, съпроводено с високи разходи за превод на документацията и заплащане на отделни такси на националните патентни ведомства.

  Официалните формуляри за подаването на заявленията, посочени по-горе, са достъпни на страницата на Европейското патентно ведомство. Освен началото на системата на единния патент на ЕС, 1 юни 2023 г. е датата, на която ще започне да функционира и Единният патентен съд. Двете събития ще поставят основите на нова епоха в патентната закрила в Европа. Наскоро Единният патентен съд съобщи, че преходният период към началото на неговото функциониране ще започне на 1 март 2023 г., за да могат потребителите да се подготвят по-добре да отговорят на строгите изисквания за автентификация за достъп до неговата система за управление на дела, както и за да подписват документи.

  Вижте тук и тук за повече информация по темата. Видео с кратка информация за единния патент можете да видите тук. Повече за единния патент на ЕС можете да прочетете тук.

   

  ПОКАНА за Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Министерството на образованието и науката и дирекция „Наука“, в ролята си на национално координиращо звено на националната контактна мрежа по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (ХЕ), Ви канят на Национален информационен ден, посветен на новостите в Рамковата програма ХЕ и Работната програма за периода 2023 – 2024 г.

  Националният информационен ден ще бъде проведен на 26.01.2023 г., в София Тех Парк форум „Джон Атанасов“, зала 2, от 12.30 до 17.00 ч., както и хибридно.

  Изисква се регистрация на електронния формуляр: https://edu-box.mon.bg/login.aspx?meet=22074439202127

  Програма: тук.

     Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner