• raptorrent.com
 •  
  Home News
  News


  ПОКАНА за КРЪГЛА МАСА „Бизнес модели за технологичен трансфер и комерсиализация на научни продукти и резултати от научна и развойна дейност“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Единният център за иновации на Българска академия на науките има удоволствието да Ви покани да участвате в събитие, на което ще бъдат обсъдени важни и актуални въпроси свързани с комерсиализацията на научни продукти и резултати от научна и развойна дейност на тема „Бизнес модели за технологичен трансфер и комерсиализация на научни продукти и резултати от научна и развойна дейност“. Кръглата маса ще се проведе хибридно на 29.09.2023 г. от 10.30 часа, в офиса на ЕЦИ-БАН, София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26Б.

  Тематиката на кръглата маса позволява да бъдат дискутирани идеи за подобряване на резултата от прилагане на съществуващите практики за постигане на синергия при работата на представителите на научната област с индустрията и бизнеса. Фокусът е да се търсят решения, като например такива при осъществяване на трансдисциплинарно сътрудничество в научните области за стратегическо бизнес планиране. Основната цел на кръглата маса е да събере на едно място всички заинтересовани страни, като предостави форум за дискусия и споделяне на опит и резултати от комерсиализация и технологичен трансфер на обекти на интелектуална собственост.

  Събитието се организира с подкрепата на Европейска нощ на учените (K-TRIO - 101061564) и Enterprise Europe Network-България (InnoForward - 101052626) към Единния център за иновации на БАН.

  За участие в събитието е необходимо да бъде направена регистрация на адрес: тук

  За участие в събитието онлайн: тук

  Контекст на събитието: тук

  Участието е безплатно.

  С уважение,

  Екип на ЕЦИ-БАН

   

  Семинар на тема „Въведение в интелектуалната собственост и ролята на Enterprise Europe Network в подкрепа на изследователските партньорства и технологичния трансфер“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Единният център за иновации на БАН има удоволствието да Ви покани да участвате в семинар на тема „Въведение в интелектуалната собственост и ролята на Enterprise Europe Network в подкрепа на изследователските партньорства и технологичния трансфер“. Обучението ще се проведе на 09.06.2023 г., от 10.30 ч., в конферентната зала на ЕЦИ-БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 26 Б.

  Целта на обучението е да се запознаят учените, предприемачите и представителите на бизнеса със същността на интелектуалната собственост и обектите на закрила, с фокус върху патентите и полезните модели, вътрешната нормативна уредба в областта, както и възможност да дискутират проблемите, с които се сблъскват при защита на интелектуални права с доказани специалисти.

  Събитието се организира в рамките на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Европейска нощ на учените (K-TRIO - 101061564) и Enterprise Europe Network – България (InnoForward - 101052626) към Единния център за иновации на БАН.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адрес:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlNDltzC0lP-f_phMmnwD7N-xxnTQdvdn5poaf-L2MeTtcQ/viewform?usp=sharing

  Обучението е безплатно и с практическа насоченост.

  Програма: тук

   

  Нови разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес, показва събитието „Наука за бизнес“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Нови разработки на Българската академия на науките, готови да се превърнат в успешен бизнес или да му помогнат в оптимизацията на процеси, ще представи събитието „Наука за бизнес“. Форумът, който се провежда трета поредна година, ще се състои на 27 април от 10.00 часа в Интер Експо Център. Организатори са Българската академия на науките (БАН) и Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

  Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и изп. директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков ще открият събитието.

  Учените от институтите на Академията ще покажат последните разработки на БАН – технологии за съхранение в батерии и водород на енергия от ВЕИ; катализатори за обезвреждане на отпадни газове, съдържащи летливи органични съединения, разработени чрез използване на 3D принтиране; тестове за подбор, оценка на персонала, лидерство, екипна ефективност, организационна култура и организационна устойчивост при кризи и много други.

  В експо зоната ще можете да се запознаете с първия в България водороден електромобил; нова сензорна технология за сеизмично-активни райони; устройство за рехабилитация на пръсти на ръка след инсулт; учебни роботи MAXIBOT и BABYBOT за деца със специални потребности; иновативни дронове и много други.

  Разработка на иновативен пробиотичен препарат с потенциал за повишаване на имунната резистентност на човека срещу вируси и патогенни бактерии (ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД и Институт по инженерна химия) и как бизнесът срещна науката в лицето на учените от Института по обща и неорганична химия са примерите за успешно реализирани проекти, които ще бъдат представени.

  Участието е напълно безплатно и достъпно чрез бърза регистрация тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccP93pa_S4tuan2VBLf-hrTk-Ow3-MUiGld5HJGf1ldVDIZg/viewform?usp=sf_link

  Събитието се организира с подкрепата на Enterprise Europe Network към Единния център за иновации на БАН и Европейска нощ на учените (K-TRIO) .

  ПРОГРАМА НА „НАУКА ЗА БИЗНЕС“ 3

   

  Събитието на БАН и ИАНМСП „Наука за бизнес“ се завръща за трети път с най-интересните разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Banner

  Събитието ще се състои на 27 април от 10.00 часа в Интер Експо Център и ще покаже редица презентации и експо зона с най-интересните прототипи и технологии

  За трета поредна година събитието на Българската академия на науките и Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия „Наука за бизнес“ ще представи най-интересните разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес или да му помогнат в оптимизацията на процеси.

  Събитието ще се състои на 27 април от 10.00 часа в Интер Експо Център и ще покаже редица презентации и експо зона, в която ще можете да се запознаете с първия в България водороден електромобил; нова сензорна технология за сеизмично-активни райони; устройство за рехабилитация на пръсти на ръка след инсулт; учебни роботи MAXIBOT и BABYBOT за деца със специални потребности; иновативни дронове и много други.

  Сред последните разработки на БАН са технологии за съхранение в батерии и водород на енергия от ВЕИ; катализатори за обезвреждане на отпадни газове, съдържащи летливи органични съединения, разработени чрез използване на 3D принтиране; тестове за подбор, оценка на персонала, лидерство, екипна ефективност, организационна култура и организационна устойчивост при кризи и много други.

  Участието е напълно безплатно и достъпно чрез бърза регистрация тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccP93pa_S4tuan2VBLf-hrTk-Ow3-MUiGld5HJGf1ldVDIZg/viewform?usp=sf_link

  След успешна регистрация ще получите имейл с проект на програма.

  Събитието се организира с подкрепата на Enterprise Europe Network към Единния център за иновации на БАН и Европейска нощ на учените (K-TRIO).

   

  ПОКАНА за участие в среща по проект „Биоелектрохимични системи за очистване на органични замърсители“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Консорциумът по проект „Биоелектрохимични системи за очистване на органични замърсители“ финансиран от ФНИ в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г., № КП-06-Н67/6, с координатор Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“, най-учтиво Ви кани да присъствате на началната среща по проекта, която ще се проведе на 23 и 24 февруари 2023 г., от 13.30 часа, в Информационния център на Единния център за иновации на БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26Б.

  Събитието се организира с подкрепата на Европейска нощ на учените (K-TRIO - 101061564) и Enterprise Europe Network – България (InnoForward - 101052626) към Единния център за иновации на БАН.

     Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner