• raptorrent.com
 •  
  Home News
  News


  Шестнадесети Национален иновационен форум "Икономическа устойчивост чрез иновации"

  E-mail Print
  There are no translations available.

  http://www.arcfund.net/imgShow.php?id=17407&art_id=18487 Националният иновационен форум "Икономическа устойчивост чрез иновации" се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Фондация "Конрад Аденауър" и Единият център за иновации на БАН, в медийно партньорство със списание "Икономика" и икономически портал Economic.bgComputer World БългарияKaldata.bg, списание „Българска наука“, Успелите.бг, Българско национално радио – Радио София и портала на българската индустрия IndustryInfo.bg.

  Националният иновационен форум е ежегодно събитие, под егидата на Президента на Република България, което обединява усилията на всички заинтересовани страни за подобряване на иновационната среда в страната. Форумът е най-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между фирмите и научните среди, български и чуждестранни организации, насочен към стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес чрез внедряване на нови технологии, производство на нови изделия и продукти и коопериране с европейски партньори.

  Събитието ексклузивно представя националния доклад Иновации.бг, който ежегодно изготвя оценка на иновационния потенциал на българската икономика и позицията й в европейски мащаб.

  По време на форума ще бъдат връчени наградите на победителите в 16-то издание на Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2020

  За регистрация за участие във Форума, моля попълнете електронния формуляр ТУК не по-късно от 17:00 часа на 16 декември 2020 г.

  Предварителна програма на Шестнадесетия Национален иновационен форум "Икономическа устойчивост чрез иновации"

  За контакт:
  Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
  nif(at)online.bg

   

  Покана за встъпителна пресконференция - "Център за Компетентност - ХИТМОБИЛ"

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” - БАН (ИЕЕС), бенефициент по проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП № BG05M2ОP001-1.002-0014, финансиран от ОП „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на встъпителна пресконференция за популяризиране на целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

  Събитието ще се състои на 24.11.2020 г. (вторник), от 10:30 ч. в заседателната зала на ИЕЕС-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10.

  Адрес за регистрация: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

  InnoBridge Project Final event

  E-mail Print
  Webnar Webnar

  “Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.” The words of Henry Ford captured the essence of the interregional approach of the InnoBridge project final event, organized by Sofia Development Association on September 30, 2020, and entitled Streamlining Public Support for SMEs and Innovations. The hybrid event brought together about 100 participants – mostly online but also physically in Sofia – key players from academia, research and technology institutes, regional and local authorities, managing authorities, business organizations, SMEs, experts from 29 cities in 14 countries.

  “The SME sector and innovative solutions coming from the industry are critical for a speedy recovery of the economy post-COVID-19. It is also important to ensure that the next Multiannual Financial Framework will provide access to and sufficient resources for innovations, especially in support of SMEs, for further investments and development,” stated the Mayor of Sofia Yordanka Fandakova at the event opening.

  An outstanding group of dynamic and leading-edge speakers offered their insights and experience in developing regional policy mixes to foster innovations and make R&D results available to SMEs. While this policy area was relevant when the InnoBridge project was launched in 2016, it matters even more now after the COVID-19 crisis affected strongly our economy and society. The panelists identified important trends, such as flexible refocusing of support measures, centers of knowledge as core of innovation ecosystems, links that allow making professional decision without professional cost. Event participants shared examples of innovative actionable solutions.

  Here is the hands-on quick dive into the various topics discussed: barriers and challenges to innovations in the European regions; replicable good practices; ways to connect business and universities; how to fill the missing elements in the entrepreneurial ecosystem; how to mobilize the existing skills in the region and nurture the skills for the future; policy recommendations for the way forward.

  InnoBridge is funded by the INTERREG EUROPE programme, cofunded by EU’s ERDF.

  InnoBridge is funded by the INTERREG EUROPE programme, cofunded by EU’s ERDF. www.innobridge-project.eu

   

  BalkanMed INNOVA- The final conference

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Webnar

  The final conference on the BalkanMed INNOVA project will be held on September 24th and 25th, starting at 10:00 am, funded by the European Union.

  The conference will be held online, and its goal is to promote the results and benefits of the project as well as contribute to promoting entrepreneurship in the region. The event will feature panelists representatives from partner organisations from North Macedonia, Greece, Albania, Bulgaria and Cyprus, as well as representatives from companies and civil sector from these countries.

  Register for the final conference on the following LINK.

   

  Открита за кандидатстване е Единадесетата сесия за безвъзмездна помощ от Националния иновационен фонд

  E-mail Print
  There are no translations available.

  От 17 август до 17 септември може да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от Националния иновационен фонд, съобщава Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката.

  НИФ предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 500 000 лв. за проект по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”. Желаещите подават документи по електронен път с електронен подпис на https://edelivery.egov.bg/.

  Правилата за управление на средствата и информация относно необходимите за кандидатстване документи и протичане на процедурата по кандидатстване може да откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=51148.

     Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПРОИНО

  Banner

  Researchers' Night

  Banner