• raptorrent.com
 •  
  Home News Нови покани за представяне на предложения по Седма рамкова програма на ЕС

  Нови покани за представяне на предложения по Седма рамкова програма на ЕС

  E-mail Print
  There are no translations available.

  На 10.07.2012 г. Европейската Комисия публикува новите покани за представяне на предложения по Седма рамкова програма на ЕС. Поканите са насочени към иновациите и към серията от предизвикателства, пред които е изправено обществото, като същевременно прокарват пътя на „Хоризонт 2020“, следващата програма за финансиране на научноизследователската дейност в ЕС за периода 2014—2020 г. Общо 8,1 милиарда евро ще бъдат отпуснати за проекти и идеи, които ще засилят конкурентоспособността на Европа.


  4,8 милиарда евро са предназначени за тематични приоритети в сферата на научните изследвания. Индустриалните иновации ще се подпомагат посредством близки до пазара дейности като пилотно въвеждане, демонстрации, стандартизация и трансфер на технологии. На малките и средни предприятия (МСП) ще бъде отделено специално внимание под формата на финансов пакет на стойност до 1,2 милиарда евро. Около 2,7 милиарда евро ще помогнат за утвърждаването на Европа като притегателен център от световна класа за изследователите, най-вече чрез отпускането на индивидуални стипендии от Европейския съвет за научни изследвания (1,75 милиарда евро) и чрез дейностите по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ (963 милиона евро) за обучение и мобилност на изследователи.

  Текстовете на публикуваните покани, както и Ръководствата за кандидатстване можете да намерите на официалния портал на участниците на адрес http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls.

  Информация за организираните на национално ниво информационни събития по различните приоритети на програмата ще намерите на специализирания портал на МОМН за Седма рамкова програма на адрес http://7fp.mon.bg.

   

   

  Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПРОИНО

  Banner

  Researchers' Night

  Banner