• raptorrent.com
 •  
  Home News ДО ДИРЕКТОРИТЕ И НАУЧНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ПНЗ-БАН

  ДО ДИРЕКТОРИТЕ И НАУЧНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ПНЗ-БАН

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

  Имаме удоволствието да Ви информираме, че екипът на ЕЦИ-БАН планира да проведе серия от обучения, която е насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките. Провеждането на обученията са в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Целта на обучителните сесии е да подпомогне участниците за повишаване ефективността на научноизследователския процес и проектните дейности с помощта на участие в обменни програми, както и в съвместни проекти с европейски партньори. Фокусът е постигане на конкретни резултати, които да подпомогнат участниците в научноизследователската и развойна дейност от БАН, да оптимизират и рационализират дейности, свързани със:

  1. Подобряване на т.нар. меки или генерични умения, свързани с личностните и междуличностните характеристики на участниците в дейността на изследователските и научните екипи, с цел успешно осъществяване на проектна дейност;
  2. Защита на интелектуалната собственост и комерсиализация на резултатите от приложните научни изследвания;
  3. Комерсиализация на резултатите от приложните научни изследвания, технологичен трансфер и участие в делови срещи. Създаване на spin-off компания;
  4. Модели за управление на проекти, включително и адаптиране на съществуващите бизнес модели за комерсиализиране на резултатите от приложната научна и развойна дейност;
  5. Инструменти за финансиране на научни изследвания и иновации в рамките на европейските програми и проекти, финансиране с рисков (венчър) капиталов ресурс и т.нар. бизнес ангели.

  Форматът на тренинг сесиите е основан на комбиниране на три основни части:

  • -информационна част;
  • -тренинг част;
  • -практически ориентирана част.

  Осъществяване на тренинг сесиите

  • - Провеждането на тренинг сесиите ще бъде поверено в ръцете на членовете на екипа на ЕЦИ, които ще изпълняват ролята на лектори и модератори;
  • - Лекционно-информационна част ще се осъществи от лекторите/модераторите в началния етап на тренинг сесията;
  • - Практически ориентирана част на тренинга ще се осъществява съвместно с обучаемите;
  • - Обученията ще се провеждат в залата на Единен център за иновации на БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  На 15.02.2024 г. (четвъртък), от 13.30 часа, съвместно с колеги от Институт за изследване на населението и човека на БАН, ще се проведе първото обучение на тема „Комуникационни умения в кроскултурна среда“.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Ob2egBKXZNBDr5gS-xZBltjYeku93e7sJ43bUHPiwKG28A/viewform?usp=sharing

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  Програма по теми и индикативни дати за останалите обучения: тук

  С уважение,

  Екип на ЕЦИ-БАН

   

  Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner