• raptorrent.com
 •  
  Начало Дейности и услуги
  Дейности и услуги

  Презентации на дейностите ни: политики и указания за потребители.
  Научно-приложни разработки
  Намиране на партньори и създаване на партньорски профил
  Партньорство индустрия-академия и конкурентоспособност в стратегически области
  Политики и инструменти на ЕС за създаване на партньорства “индустрия-академия”
  Технологични профили: Възможности за финансиране и реализация на иновативни продукти

   

  Патентното бюро на ЕЦИ консултира и предлага оптимална правна защита на създаваните в БАН интелектуални продукти, както и при упражняването на изключителни права върху тях.

  Патентното бюро подпомага изследователите при:

  • обсъждане на правната закрила на интелектуалните продукти;
  • оформяне на описания и необходимата документация за правна закрила;
  • издирване на патентни описания по: регистров номер, номер на патента, име на автор, на организация или фирма като заявители и др.;
  • съгласуване на клаузите, засягащи интелектуалната собственост в договори за научни изследвания.

  При това патентното бюро:

  • извършва патентни проучвания в световните бази данни: Европейското патентно ведомство, Световната организация по интелектуална собственост и т. п.;
  • предоставя информация относно законовите разпоредби по интелектуална собственост.

  Повече - в бутони "Интелект. собственост" и "Отчети"


  Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер