• raptorrent.com
 •  
  Начало Национален план за възстановяване и устойчивост

  Национален план за възстановяване и устойчивост

  Е-поща Печат

  Проекти на БАН по Националния план за възстановяване и устойчивост

  ОБЯВА 1 брой – публикувана на 04.09.2023 г.

  Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт комерсиализация – пълния текст тук

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  по обява за длъжността „експерт комерсиализация“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Милена Стойчева Стоева

  Дата и час на събеседване: 03.10.2023 г., 14.30 часа, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26 Б, стая 102

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

  за длъжността „експерт комерсиализация“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Милена Стойчева Стоева

  ОБЯВА 1 брой – публикувана на 28.06.2023 г.

  Единен център за иновации обявява свободна позиция за Счетоводител – пълния текст тук

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  по обява за длъжността „счетоводител“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Виолетка Крумова Костадинова

  Дата и час на събеседване: 24.07.2023 г. в 14:00 ч. в стая 102, бл. 26 Б, ул. Акад. Г. Бончев, София 1113.

  СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

  за длъжността „счетоводител“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Виолетка Крумова Костадинова

  ОБЯВА 1 брой – публикувана на 06.02.2023 г.

  Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт информационни технологии пълния текст тук

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  по обява за длъжността „експерт информационни технологии“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Елена Пламенова Пунчева

  Дата и час на събеседване: 27.02.2023 г. в 13:30 ч. в стая 102, бл. 26 Б, ул. Акад. Г. Бончев, София 1113.

  СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

  за длъжността „експерт информационни технологии“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Елена Пламенова Пунчева

  ОБЯВА 1 брой – публикувана на 06.01.2023 г.

  Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт координатор връзки с бизнеса и представители на иновационната екосистемапълния текст тук

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  по обява за длъжността „експерт координатор връзки с бизнеса и представители на иновационната екосистема“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Теодора Антонова Сотирова

  Дата и час на събеседване: 13.02.2023 г., 14.00 часа, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26 Б, стая 102

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

  за длъжността „експерт координатор връзки с бизнеса и представители на иновационната екосистема“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Теодора Антонова Сотирова

  ОБЯВИ 2 броя – публикувани на 22.12.2022 г.

  Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт технологичен трансфер – пълния текст тук

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  по обява за длъжността „експерт технологичен трансфер“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Даниела Райкова Леви

  Дата и час на събеседване: 14.02.2023 г., 13.30 часа, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26 Б, стая 102

  СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

  по обява за длъжността „експерт технологичен трансфер“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Даниела Райкова Леви

  Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт комерсиализация – пълния текст тук

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  по обява за длъжността „експерт комерсиализация“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Иван Владимиров Драганов

  Дата и час на събеседване: 14.02.2023 г., 14.30 часа, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26 Б, стая 102

  Костадин Грозев Костадинов

  Дата и час на събеседване: 14.02.2023 г., 15.30 часа, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26 Б, стая 102

  СПИСЪК С ОТКАЗАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТИ

  за длъжността „експерт комерсиализация“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Иван Владимиров Драганов

  СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

  за длъжността „експерт комерсиализация“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Костадин Грозев Костадинов

  ОБЯВИ 3 броя – публикувани на 17.10.2022 г.

  Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт интелектуална собственостпълен текст тук

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  по обява за длъжността „експерт интелектуална собственост“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Радостина Тодорова Халачева

  Дата и час на събеседване: 25.11.2022 г., 14.00 часа, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26 Б, стая 102

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

  за длъжността „експерт интелектуална собственост“ по проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българска академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“:

  Радостина Тодорова Халачева

  Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт комерсиализация пълен текст тук

  Единен център за иновации обявява свободна позиция за Експерт технологичен трансферпълен текст тук

   

  Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер