• raptorrent.com
 •  
  Home Archive

  Отворени конкурси по Седма рамкова програма на ЕС

  E-mail Print
  There are no translations available.

  На 20 юли 2011 г. са отворени следните конкурси за подаване на предложения за проекти по теми „Информационни и комуникационни технологии”, „Наука в обществото” и „Социални-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС.

   

  1. Осми конкурс по тема ИКТ (Конкурс FP7-ICT-2011-8), с бюджет 787 млн. евро. Крайният срок за подаване на предложения е 17 януари 2012 г. по следните теми:

  • Всепроникващи и ползващи се с доверие инфраструктури за мрежи и услуги;
  • Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи;
  • Технологии за цифрово съдържание и езици;
  • ИКТ за ниско-въглеродна икономика;
  • ИКТ за обучение и достъп до културни ресурси;
  • Бъдещи и нововъзникващи технологии;
  • Хоризонтални действия.

  Повече информация за осми конкурс по тема ИКТ от Седма рамкова програма може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-8

  2. Конкурс „ИКТ за зелени коли – 2012” по тема ИКТ (Конкурс FP7-2012-ICT-GC), с бюджет 30 млн. евро и краен срок за подаване на предложения за проекти 1 декември 2011 г.
  Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-ICT-GC

  3. Конкурс „Енергийно ефективни сгради – 2012” по теми ИКТ, Енергия и околна среда (конкурс FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB), с бюджет 140 млн. евро и крайна дата за подаване на предложения за проекти 1 декември 2011 г.
  Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

  4. Конкурс „Фабрики на бъдещето – 2012”  (конкурс FP7-2012-NMP-ICT-FoF), с бюджет 160 млн. евро и крайна дата за подаване на предложения за проекти 1 декември 2011 г.
  Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ICT-FoF

  5. Конкурс FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 по Работна програма 2012 на тема „Наука в обществото”, с общ бюджет 37.4 млн. евро. Крайният срок за подаване на предложения е 22 февруари 2012 г. по следните основни направления:
  • По-динамично управление на връзките между науката и обществото (индикативен бюджет 19.5 млн. евро);
  • Укрепване на потенциала, разширяване на хоризонтите (индикативен бюджет 17.9 млн. евро);
  Повече информация за конкурса може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-

  6. Конкурс FP7-SSH-2012-1 по тема „Социално-икономически и хуманитарни науки”, с общ бюджет 39 млн. евро и краен срок за подаване на предложения за проекти 2 февруари 2012 г.
  Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-1

  7. Конкурс FP7-SSH-2012-2 по тема „Социално-икономически и хуманитарни науки”, с общ бюджет 48 млн. евро и краен срок за подаване на предложения за проекти 2 февруари 2012 г.
  Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2012-2

  8. Конкурс FP7-ERANET-2012-RTD, с общ бюджет 38.5 млн. евро и краен срок за подаване на предложения за проекти 28 февруари 2012 г.
  Повече информация за този конкурс може да намерите на страницата: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD

   

  Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner