Call for experts

Обучение на обучители

Train the Trainers Days

30-31 октомври 2018 г.

гр. София

Уважаеми експерти в областта на енергията и околната среда,

Като част от дейностите на проект BalkanMed INNOVA Ви каним на международно обучение в областта на предприемачеството и бизнеса, организирано от Единния център за иновации на БАН, което ще се проведе на 30 и 31 октомври 2018 г. в гр. София. Целта на обучението е да създаде основни умения за преподаване на научни знания и опит на настоящи и бъдещи предприемачи и хора, занимаващи се с бизнес в областта на енергията и околната среда. По този начин ще се улесни възможността за комуникация на науката и бизнеса и ще се повиши ефективността на приложение на съвременните научни постижения при решаването на практически въпроси, свързани с икономиката и обществото.

Обучението ще се проведе на английски език. В него ще участват както експерти от България, така и от останалите партньорски страни по проекта (Гърция, Кипър, Албания, Македония). След приключването му ще бъде проведен тест за оценка на придобитите умения на всеки участник.

Най-успешно представилите се и най-високо оценени участници в обучението ще бъдат привлечени в по-нататъшно участие в проекта чрез предложение за разработване на тематични курсове, обучение и менторинг (на английски език) в бизнес сектора „Енергия и околна среда“ като част от предстоящите дейности на проект BalkanMed INNOVA .

Тъй като обучението е безплатно и броят на участниците в него е ограничен, екипът на проект BalkanMed INNOVA ще одобри на база обективни критерии (образование, професионален опит, владеене на английски език, релевантност към тематиката) най-подходящите кандидати от всички, заявили интерес към събитието. За целта, моля попълнете регистрационната форма по-долу като приложите кратко мотивационно писмо, професионална автобиография и друг вид материали (сертификати, референции, и т.н), удостоверяващи Вашите компетенции и опит в областта „Енергия и околна среда“. Формата за регистрация ще бъде активна до 17.00 ч. на 18.10.2018 г.

По проекта има възможност за покриване на пътните, дневни и квартирни разходи на до трима участника в събитието. Ако не сте от София и проявявате интерес, моля да отбележите това в съответното поле при регистрацията и попълните необходимата информация. В случай, че кандидатурата Ви за участие в обучението е одобрена, член на екипа ще се свърже с Вас за уточняване на подробностите.

ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ на БАН

e-mail: office@jic.bas.bg

Проект BalkanMed INNOVA е съфинансиран от Европейския съюз и националния бюджет по програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020“

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

НАТИСНИ ЗА ДА КАЧИШ ФАЙЛ
ИЛИ "ЗАВЛЕЧИ" И ПУСНИ ФАЙЛОВЕТЕ ТУК.

НАТИСНИ ЗА ДА КАЧИШ ФАЙЛ
ИЛИ "ЗАВЛЕЧИ" И ПУСНИ ФАЙЛОВЕТЕ ТУК.

НАТИСНИ ЗА ДА КАЧИШ ФАЙЛ
ИЛИ "ЗАВЛЕЧИ" И ПУСНИ ФАЙЛОВЕТЕ ТУК.

`

Заявление за конфиденциалност

Личната информация, която предоставяте при Вашата регистрация ще бъде използвана единствено и само за целите на организирането и провеждането на настоящето събитие, за да можем да осъществим вашата онлайн регистрация и да ви изпратим имейл с потвърждение за участие. Информацията няма да бъде използвана за маркетингови дейности и няма да бъде споделяна с трети лица.

Данните ще бъдат съхранявани за срок от две години, с цел отчитане на проекта, след което ще бъдат унищожени.

© 2018 Interreg