СЕМИНАР: Възможности и практически насоки за кариерно развитие и мобилност. Enterprise Europe Network – услуги в подкрепа на приложните изследвания

Print
There are no translations available.

На 25 юни 2012г. в Института по математика и информатика, Научен комплекс на БАН–ІV км., София ще се проведе семинар на тема "Възможности и практически насоки за кариерно развитие и мобилност. Enterprise Europe Network – услуги в подкрепа на приложните изследвания".

Семинарър се организира с подкрепата на Кариерен център при Център за обучение на БАН.

Програма на семинара.

Презентации от семинара:
Технологични профили: възможности за финансиране и реализация на иновативни продукти
Проект “Наука – бизнес“- възможности за млади учени
Програма Хора - възможности за учените

За повече информация:
http://www.jic-bas.eu/
http://mon.bg/top_menu/science/competitions/training.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people