• raptorrent.com
 •  
  Начало Технологичен трансфер Технологичен трансфер Приложни изследвания с иновационен характер

  Приложни изследвания с иновационен характер

  Е-поща Печат

  РАБОТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ИНОВАЦИОНЕН ХАРАКТЕР


  iR - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ФАЗА (Research)
  iR1    Иновативна идея
  iR2    Проучвания
  iR3    Начални изследвания
  iR4    Лабораторни и демонстрационни експерименти
  iR5    Друга дефинирана фаза на изследвания …  …  …  …  …  … 

  iD - РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (Development)
  iD1    Задание за създаване на прототип или технология
  iD2    Пазарно проучване
  iD3    Идеен проект
  iD4    Предварителни изследвания и експерименти
  iD5    Прототип / Технология
  iD6    Задание за технологично оборудване
  iD7    Технологично оборудване
  iD8    Друга дефинирана фаза на развитие …  …  …  …  …  … 

  iT - ИНОВАЦИОНЕН ТРАНСФЕР (Transfer)
  iT1    Подготовка на рекламни материали
  iT2    Влизане в мрежа
  iT3    Търсене на партньори
  iT4    Начални преговори
  iT5    Официални преговори и контракт
  iT6    Изпълнение на контракта
  iT7    Реализиран трансфер

  iM - РАЗРАБОТКИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗРЯЛОСТ (Maturity)
  iM1    Договорирани вече изследвания, които подлежат на допълнително договорирано разпространение
  iM2    Внедрени в производство разработки, които могат да бъдат продавани на други клиенти
  iM3    Дълготрайно установени на пазара върхови технологични разработки, които продължават да са ефективни и биха могли да бъдат продавани на други клиенти, с които звената и БАН могат да се представят достойно у нас и в чужбина

  iIP - ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ (Intellectual Property)
  ilP1    Лабораторен модел
  iIP2    Полезен модел
  iIP3    Запазена марка
  iIP4    Патент
  iIP5    Друг договорен вид право върху интелектуална собственост
  iIP6    Ноу-хау

  iBDR - BUSINESS DRIVEN RESEARCH (Изследвания, водени от бизнеса)
  iBDR1    Деклариране на зони за BDR
  iBDR2    Проспектни материали
  iBDR3    Влизане в мрежа
  iBDR4    Намиране на партньори
  iBDR5    Получаване на заявка и начални преговори
  iBDR6    Официални преговори и контракт за поръчка; изпълнение на контракта; междинен и окончателен отчети; постижения; плащане.
  iBDR7    Решение за по-нататъшни действия


  Пояснения:
  o    Етапите: iD1, 6 / iT4, 5 / iM1, 2, 3 / iIP3, 4, 9 следва да бъдат договаряни с юридическото лице (научно звено).
  o    Препоръчително е още предварителните преговори да се водят от юридическото лице или от упълномощен негов представител.
  o    Тази класификация е подготвена като оперативен помощен материал с основно предназначение за отчитане на иновационна дейност - в годишните отчети на звената на БАН, както и за оперативна дейност в европейската иновационна мрежа Enterprise Europe Network.

   

   

  Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПРОИНО

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер