Познаваемост, отношение и нагласи към Единния център за иновации и дейностите му по проект Enterprise Europe Network

Печат

Единният център за иновации на БАН (ЕЦИ) извърши онлайн анкетно проучване между изследователи от звената на Академията.
Анкетата се проведе през април 2012 и целеше да идентифицира сред изследователите осведомеността, информационните нужди и активността в областите „проекти“ и „иновации.

Резултатите от сондажа ще помогнат на екипа на ЕЦИ в бъдеще да предлага адекватни за учените решения и помощ при проекти въобще и по-специално „Enterprise Europe Network”– в съответствие със своята основна мисия, а също и да обосновава по-ефективно своите стратегии в подготовката на политики към различните изследователски звена.

Резултати от онлайн проучването