• raptorrent.com
 •  
  Начало Новини
  Новини


  ПОКАНА за участие в "GO GREEN TO ENVIRONMENT 2015 – G2E2015", 13 март 2015

  Е-поща Печат

  Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара (БСК) в сътрудничество с Единния център за иновации на БАН (ЕЦИ-БАН) и „Виа Експо” (www.viaexpo.com), има удоволствието да покани заинтересовани на двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер в областта на околната среда, управление на отпадъци и рециклиране, вода и пречистване на водата, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на 13 Март 2015 година, петък, от 10:30 – 18.00 часа.

  За повече информация, вижте:

  GE2015

  IMM2015

   

  Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“

  Е-поща Печат

  На 27 януари 2015 г., от 9.30 до 13.30 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, гр.София ще се проведе Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“.

  Участието е безплатно.

  Програма: тук

   

  Покана за участие в третата работна среща за създаване на партньорства „академия – индустрия“

  Е-поща Печат

  Екипът на ОТТ-ПРОИНО има приятната възможност да Ви покани за участие в третата работна среща “наука-бизнес”, която ще се проведе на 16.01.2015 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 4, зала 300 на Института по механика, с начало за регистрация 9.30 часа.

  Срещата има за цел да се представят иновативни разработки пред българските предприятия и да се подпомогне създаването на партньорства „академия – индустрия“. Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

  Подбрани за представяне са научно-приложни резултати, към които е очакван пазарен интерес. Извършват се маркетингови проучвания и разширяване на контактите с бизнеса.

  Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

  Участието е безплатно.

  За повече информация: тук

   

  Покана за семинар "Enterprise Europe Network: услуги в подкрепа на бизнеса и иновациите. Изследвания и иновации в селскостопанския сектор: политики на ЕС и технически решения", 17.12.2014 г.

  Е-поща Печат

  Единният център за иновации на БАН, съвместно с Института по физиология на растенията и генетика, и Асоциацията на експертите от Европейския съюз, Ви канят за участие в семинара, който ще се проведе на 17.12.2014 г. в сградата на Института по физиология на растенията и генетика с адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 21, София.

  Основната цел на семинара е да се представят политиките на Европейския съюз и иновативни решения в сектор селскостопанство.

  Участието е безплатно.

  Покана: тук

  Програма: тук

  Презентации: 1 2 3 4

   

  Покана за семинар „Устойчива градска среда и качество на живот – предпоставка за умни градове“, 05.12.2014 г.

  Е-поща Печат

  Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО има приятната възможност да Ви покани за участие в семинара, който ще се проведе на 05.12.2014 г.,в сградата на Съюза на архитектите в България, ул. „Кракра“ 11, с начало за регистрация – 9.30 часа.

  Основната цел на семинара е да представи пред българското общество нормативни, технологични и управленски новости в областта на устойчивата градска среда и качеството на живот.

  Семинарът се организира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“ с любезното съдействие на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Кмета на град София.

  Основната цел на Офиса е да подпомага трансфера на приложни знания и иновативни решения в развитието на град София и региона, както и приложими за обществото и индустрията услуги, разработени в научноизследователски организации (институтите на БАН и университетите на територията на Столична община).

  Приоритетните области на ПРОИНО са: енергийната ефективност, интелигентната градска среда, екологосъобразните, „зелените“ и информационните технологии за устойчиво развитие.

  Участието е безплатно.

  За повече информация вижте тук.

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПРОИНО

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер