• raptorrent.com
 •  
  Начало Новини
  Новини


  Европейската комисия одобри Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 година

  Е-поща Печат

  Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

  Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

  Ресурсът на ОПИК е разпределен в пет приоритетни оси:
  1. Технологично развитие и иновации - 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета);
  2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета);
  3. Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията - 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета);
  4. Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета);
  5. Техническа помощ - 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета).

  В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.

  Основният фокус на Програмата е съсредоточен върху МСП. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. Приоритетна ос 4 е насочена към премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

   

  ПОКАНА за участие в "GO GREEN TO ENVIRONMENT 2015 – G2E2015", 13 март 2015

  Е-поща Печат

  Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара (БСК) в сътрудничество с Единния център за иновации на БАН (ЕЦИ-БАН) и „Виа Експо” (www.viaexpo.com), има удоволствието да покани заинтересовани на двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер в областта на околната среда, управление на отпадъци и рециклиране, вода и пречистване на водата, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на 13 Март 2015 година, петък, от 10:30 – 18.00 часа.

  За повече информация, вижте:

  GE2015

  IMM2015

   

  Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“

  Е-поща Печат

  На 27 януари 2015 г., от 9.30 до 13.30 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, гр.София ще се проведе Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“.

  Участието е безплатно.

  Програма: тук

   

  Покана за участие в третата работна среща за създаване на партньорства „академия – индустрия“

  Е-поща Печат

  Екипът на ОТТ-ПРОИНО има приятната възможност да Ви покани за участие в третата работна среща “наука-бизнес”, която ще се проведе на 16.01.2015 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 4, зала 300 на Института по механика, с начало за регистрация 9.30 часа.

  Срещата има за цел да се представят иновативни разработки пред българските предприятия и да се подпомогне създаването на партньорства „академия – индустрия“. Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

  Подбрани за представяне са научно-приложни резултати, към които е очакван пазарен интерес. Извършват се маркетингови проучвания и разширяване на контактите с бизнеса.

  Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

  Участието е безплатно.

  За повече информация: тук

   

  Покана за семинар "Enterprise Europe Network: услуги в подкрепа на бизнеса и иновациите. Изследвания и иновации в селскостопанския сектор: политики на ЕС и технически решения", 17.12.2014 г.

  Е-поща Печат

  Единният център за иновации на БАН, съвместно с Института по физиология на растенията и генетика, и Асоциацията на експертите от Европейския съюз, Ви канят за участие в семинара, който ще се проведе на 17.12.2014 г. в сградата на Института по физиология на растенията и генетика с адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 21, София.

  Основната цел на семинара е да се представят политиките на Европейския съюз и иновативни решения в сектор селскостопанство.

  Участието е безплатно.

  Покана: тук

  Програма: тук

  Презентации: 1 2 3 4

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПРОИНО

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер