Финално събитие по проект ИноБридж

Печат
Webnar Webnar

„Да се съберем заедно е начало, да останем заедно е прогрес, да работим заедно е успех.“ Думите на Хенри Форд изразяват същината на междурегионалния подход на финалното събитие по проект ИноБридж - Streamlining Public Support for SMEs and Innovations, организирано от Асоциация за развитие на София и проведено на 30 септември 2020. Хибридното събитие събра над 100 участници – повечето от които онлайн, но също така и на място в София – ключови действащи лица от академичната среда, проучващите и технологичните институти, регионалната и местната власт, управляващи органи, бизнес организации, малки и средни предприятия и експерти от 29 града в 14 държави.

„МСП сектора и иновативните решения, идващи от индустрията са изключително важни за бързото възстановяване на икономиката след КОВИД-19. Също така е важно да се гарантира, че следващата многогодишна финансова рамка ще осигури достъп до достатъчно ресурси за иновации, особено в подкрепа на МСП, за по-нататъшни инвестиции и развитие.“ каза кметът на София Йорданка Фандъкова на откриването на събитието.

„МСП сектора и иновативните решения, идващи от индустрията са изключително важни за бързото възстановяване на икономиката след КОВИД-19. Също така е важно да се гарантира, че следващата многогодишна финансова рамка ще осигури достъп до достатъчно ресурси за иновации, особено в подкрепа на МСП, за по-нататъшни инвестиции и развитие.“ каза кметът на София Йорданка Фандъкова на откриването на събитието.

Ето бърз преглед на разнообразните теми, които бяха дискутирани: пречки и предизвикателства пред иновациите в европейските региони; добри практики, които могат да бъдат приложени отново; начини за свързване на бизнеса с университетите; как да се запълнят липсващите елементи в предприемаческата екосистема; как да се мобилизират съществуващите умения в региона и да се развият умения за в бъдеще; препоръки за политики.

Проектът ИноБридж е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа и съфинансиран от ЕФРР на ЕС.

Всички презентации и снимки от събитието могат да бъдат намерени на: www.innobridge-project.eu