• raptorrent.com
 •  
  Начало BalkanMedINNOVA
  Е-поща Печат

  BalkanMedINNOVA

  Balkan-Mediterranean Centre for
  Entrepreneurship and Innovation

   

  Acronym BalkanMed INNOVA
  Priority axis Entrepreneurship and Innovation
  Specific Objective Territories of Knowledge
  Call 1st Call for Project Proposals
  Lead Partner Technological Educational Institute of Epirus, Department of Computer Engineering
  Partners Bulgarian Academy of Sciences, Joint Innovation Centre
  Cyprus University of Technology
  Youth Entrepreneurial Service Foundation
  Rural Association Support Programme
  Vocational Training Center of the Regional Unit of Lesvos

  The BalkanMed INNOVA Project partnership will establish a practical & innovative e-learning platform, i.e. the BalkanMed INNOVA Web-School for Entrepreneurial and lifelong learning, with a clear added-value for the European community as a whole, mainly due to the broad number of the end-users, whose transversal competences & skills, such as learning to learn, digital competence & entrepreneurial culture, will reinforce while bridging the worlds of education & business. Furthermore, the main products of the project will be the result of the collaboration of all the partners will be produced in English & will be freely available on the internet through the project's website for anyone interested to use them. In addition, each partner participates in several transnational networks and, through these contacts; the results of the project could be disseminated also outside the partnership countries.

  The trainers coming from all 5 participating countries will collaborate before the training by participating in a transnational training-the-trainers day where they are going to have the chance to exchange experiences & ideas in order to make the training of  SMEs' staff and young potential entrepreneurs more innovative & more interesting with transnational dimension. The stakeholders' networks to be developed in each country are going to communicate & cooperate between them ensuring in this way the maximum transfer of knowledge & expertise. Conclusively, the philosophy of the project & the nature of the activities to be implemented will enhance European cooperation, as all partners involved will exchange experiences, knowledge, expertise, trends, will discuss & address common issues, thus increasing understanding & open-mindedness. BalkanMed INNOVA Project aims to create a unified Territory of knowledge from North Albania and FYROM to Cyprus and from Ionian Sea and Aegean Sea to Danude, where there will applied virtual based tools and novel approach for learning and vocational training of entrepreneurs, technology and knowledge transfer that will set-up the Web School. Beyond the joint training, it is expected that through the E-tutoring and peer mentoring consultations actions for start-ups young entrepreneurs will create their own new businesses by the end of the project.

   

   

  Стартираща среща по проект BalkanMed INNOVA

  Финансиран от ЕФРР и националния бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“, проект BalkanMed INNOVA стартира официално на 25-26.07.2017  в гр. Арта, Гърция, давайки ход на усилията за стимулиране на предприемаческото мислене, насърчаване на новаторски стартиращи фирми и насърчаване на култура, по-привлекателна за предприемачеството и растежа на малките и средни предприятия.

  Специално внимание се насочва към 4 икономически дейности от голямо стратегическо значение за социално-икономическото развитие на участващите страни (Гърция, България, БЮРМ, Албания, Кипър), а именно:

  1. Туризъм и културно наследство (TCH) и
  2. Агробизнес (AGRI)
  които са идентифицирани като сектори, допринасящи за националния БВП на участващите в проектните държави и имат значителен потенциал за растеж, както и
  3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия (ICT4SMEs) и
  4. Енергия и околна среда (EE),
  които могат да бъдат третирани както като независими сектори на стопанската дейност, така и като сектори с присъствие и приложение при всеки съвременен бизнес.
  Шестимата партньори по проекта:

  • TEIEP - Technological Educational Institute of Epirus, Greece (Технологичен образователен институт в Епир)
  • JiC-BAS - Joint Innovation Centre of the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (Единен иновационен център при БАН)
  • YES - Youth Entrepreneurial Service Foundation, FYROM (Фондация "Младежка предприемаческа служба")
  • RASP - Rural Association Support Programme, Albania (Програма за подпомагане на селските асоциации)
  • CUT - Cyprus University of Technology, Cyprus (Технически университет в Кипър)
  • KEKAPEL S.A. - Vocational training center of the regional unit of lesvos s.a. Greece (Център за професионално обучение на регионалното общество, Лесбос)

  взеха участие в първата среща, която отбеляза неговия официален старт и детайлизира планираните дейности в полза на всички целеви групи.

  Екипът на ЕЦИ-БАН каним амбициозни млади хора на бенчмаркинг уъркшоп.

  Като осъществяваме проекта Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation, с този уъркшоп целим да анализираме слабостите при стартирането и развитието на предприемачеството.

  Очакваме - чрез електронно наставничество и директни консултации - млади предприемачи да успеят до края на този проект да поставят началото на своя нов бизнес. Неуспелите – поне да се осведомят допълнително.

  Уъркшопът ще се проведе на 22 май 2018, от 10.00 ч., в Конферентния център на БАН, блок 26Б.

  Повече ще намерите в приложените „Програма“ и „Покана“.

  Очакваме ви!

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПРОИНО

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер