Единен център за иновации на Българската академия на науките

Мисия

Е-поща Печат

СЪЩНОСТ

Единният център за иновации е координационно звено за провеждане политиката на БАН – в сферата на иновациите, патентната дейност и проектната компетентност. Центърът предоставя информация за кандидатстване по Европейските структурни фондове и Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“ и подпомага подготовката и изпълнението на проектни предложения. Центърът осъществява делови контакти в страната и чужбина в областта на иновациите и трансфера на приложни научни изследвания, подпомага създаването на делови контакти „наука – бизнес“ и „наука – наука“.

Продължение...
 
 

Новини от CORDIS

 

Българска академия на науките

Банер

Enterprise Europe Network

Банер

ПРОИНО

Банер

Европейска нощ на учените

Банер